Zarządzenie Nr 61/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 
  Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
  § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 266/16 o pow. 0,0843 ha, położonej w  obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, objętej księgą wieczystą  Nr EL1O/00014205/1.
 
  2. Warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 15 kwietnia 2016 r. Rep. „A” Nr 1443/16 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 8/2,14-100 Ostróda - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.04.2016, ostatnia aktualizacja: 26.04.2016, odsłon: 719


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213802
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości