ZARZĄDZENIE Nr 61/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabin

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

      § 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 11/2, 14/12, 14/25, 14/29, 14/30, 14/31, 14/34, 14/36, 14/46, 14/68, 14/70, 14/78, 22/6 w miejscowości Grabin.

 W skład komisji wejdą:

Jan Brzozowski – przewodniczący

Marek Wydrzyński – członek

Roman Szewczyk - członek

 § 2. Odbioru należy dokonać przy udziale Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie,

inspektora nadzoru, wykonawcy, sołtysa miejscowości Grabin.

      § 3. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2014, ostatnia aktualizacja: 17.06.2014, odsłon: 727


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822808
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości