Zarządzenie Nr 61 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 czerwca 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn.,,Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków”.

 

” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

1. Przewodniczący - Artur Lewartowski;

 

2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

4. Członek - Tomasz Kosecki;

 

5. Członek - Grażyna Pydyn.

 

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.06.2010, ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214598
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości