Zarządzenie Nr 61/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 września 2008r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      2. Łucja Urbańska - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

      3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

   do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiących własność Gminy Ostróda:

 

   - działek budowlanych, według katastru nieruchomości oznaczonych numerami: 676/23, 676/25;

 

   - lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 4, stanowiących udział 436/1000 w działce zabudowanej Nr 671.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.09.2008, ostatnia aktualizacja: 03.09.2008, odsłon: 1 023


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526692
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości