Zarządzenie  Nr  61/05

Wójta Gminy  Ostróda

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie: powołania  Komisji  egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o  awans  na  stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1.  Na podstawie art. 9g  ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta  Nauczyciela (Dz.U. z  2003 r., Nr 118, poz. 1112  ze  zm.) , w celu  przeprowadzenia postępowania   egzaminacyjnego  dla  Pani  Ewy  Stolla ubiegającej  się  o  awans  zawodowy na stopień  nauczyciela  mianowanego, powołuję  Komisję  Egzaminacyjną.

 

      2.  W  skład  Komisji  wchodzą:

 

      1)  Andrzej  Pęziński - Przewodniczący  Komisji

 

      2/  Elżbieta   Zalewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

      3)  Grażyna   Lipińska - Dyrektor  Gimnazjum  w  Durągu

 

      4)  Krystyna   Cieśluk - Ekspert

 

      5)  Elżbieta   Okrucińska - Ekspert

 

      6)  Zygmunt   Fleszar - Przedstawiciel  Związku  Zawodowego

 

      3. Posiedzenie  Komisji  odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Ostródzie, ul. Mickiewicza 24,  pokój  Nr  23.

 

      §  2. Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem  podpisania.

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 844


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214803
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości