Zarządzenie Nr 61/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 czerwca 2004r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2003r.

 

      Na podstawie art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za rok obrotowy od 01.07.2003 do 31.12.2003r. Suma aktywów wynosi 16.169,12 zł, a pasywów 16.169,12 zł.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 1 036


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527173
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości