Zarządzenie Nr 6/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 stycznia 2007 roku

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie”.

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18 /2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno - Melioracyjnych „EKOMEL” Spółka z o.o. Ostróda, ul. Kopernika 8a, ustalam  na dzień 17 stycznia 2007 roku odbiór zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie”.

 

      § 2. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

      1. Gustaw Marek Brzezin - przewodniczący;

 

      2. Jan Brzozowski - członek;

     

      3. Roman Szewczyk - członek.

 

      § 3. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - gabinet Wójta Gminy Ostróda godz. 14.00

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 23.01.2007, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219267
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości