Zarządzenie Nr 6/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 stycznia 2005r.

 

W sprawie wydzierżawienia w drodze bez przetargowej na okres 2 lat nieruchomości lokalowej i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm/ oraz art. 25 ust. 1 i 2 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / . Dz.U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 / zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Wydzierżawić na okres 2 lat od dnia spisania umowy dzierżawy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego “I & P” Iwona Ziemba -Chilecka z siedzibą Naprom 13 część nieruchomości, według katastru nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 215/1 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym Nr 7a i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie i miejscowości Pietrzwałd, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      2. Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal położony na parterze składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 25,9 m2, oraz udział stanowiący 1/3 część w powierzchni pomieszczeń wspólnych o łącznej powierzchni 37,6 m2 / hall, przedsionek, WC/.

 

      3. Grunt działki Nr 215/1 niezbędny do obsługi wydzierżawionego lokalu / bez fizycznego wyodrębnienia powierzchni/.

 

      4. Wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości następuje w celu udzielania świadczeń w rodzaju - leczenie stomatologiczne, prowadzonych przez lek.stom. Iwonę Ziembę - Chilecką w Prywatnym Gabinecie Stomatologicznym z siedzibą w Pietrzwałdzie, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko - Mazurskim a w/w lekarzem.

 

      § 2. Ustalić stawkę czynszu dzierżawnego za lokal i udział w pomieszczeniach wspólnych w wysokości 3,50 zł/m2 miesięcznie plus 22% podatku VAT liczonego od miesięcznej stawki czynszu.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238858
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości