Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 maja 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży służbowej oraz w celach służbowych do jazd lokalnych
 
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1 Ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży służbowych oraz w celach służbowych do jazd lokalnych w wysokości stawek określonych, jako maksymalne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 
§ 2. Traci moc:
zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej oraz w celach służbowych do jazd lokalnych. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.05.2017r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2017, ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, odsłon: 668


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219326
odsłon strony

Aktualnie mamy
69 gości