Zarządzenie Nr 60/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda

 

   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

      § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda.

      § 2. W skład komisji wchodzą:

1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący

2. Teresa Ołowska - Zastępca Przewodniczącego

3. Anna Wawrowska - Członek

4. Elżbieta Kulesza - Sekretarz

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Ostróda

 Bogusław Fijas

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.05.2014, ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622639
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości