Zarządzenie Nr 60/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lipca 2003r.

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Likwidację studni głębinowych w miejscowościach Ryńskie, Lichtajny, Pancerzyn, Wyżnice, Worniny”

Na podstawie art. 20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje: 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: „Likwidację studni głębinowych w miejscowościach Ryńskie, Lichtajny, Pancerzyn, Wyżnice, Worniny” powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

4. Członek - Danuta Kucharczuk.

§ 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100135
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości