Zarządzenie Nr 59a/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2010r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

 

 Na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. z 2009r., Nr 126, poz. 1040), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 19/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński -Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

 

2. Zdzisława Michałowicz - Lider Gminny,

 

3. Grażyna Car - osoba dodatkowa.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2010, ostatnia aktualizacja: 08.06.2010, odsłon: 722


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214586
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości