Zarządzenie Nr 59/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
              Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1297) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz.615) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Annę Zgrzebską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 153


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057745
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości