Zarządzenie Nr 59/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
     Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowiej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz.649) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustalam w okresie wakacyjnym przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik do zarządzenia Nr 59/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
Lp.
Nazwa placówki
Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1.
 
Przedszkole Samorządowe
w Pietrzwałdzie
 
dyżur
przerwa
02.07.
2018 r.
16.07.
2018 r.
17.07.
2018 r.
31.08.
2018 r.
2.
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach
dyżur
przerwa
17.07.
2018 r.
31.07.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
01.08.
2018 r.
16.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
3.
Przedszkole w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie
dyżur
przerwa
17.08.
2018 r.
31.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
16.08.
2018 r.
4.
Przedszkole w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
dyżur
przerwa
02.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
01.08.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
5.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie
dyżur
przerwa
02.07.
2018 r.
16.07.
2018 r.
17.07.
2018 r.
31.08.
2018 r.
6.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szyldaku
dyżur
przerwa
11.07.
2018 r.
31.07.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
01.08.
2018 r.
10.07.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
7.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierzewie
dyżur
przerwa
17.08.
2018 r.
31.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
16.08.
2018 r.
8.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lipowie
dyżur
 
przerwa
2.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
01.08.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
9.
 
 
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Idzbarku
 
dyżur
przerwa
2.08.
2018 r.
16.08.
2018 r.
01.07.
2018 r.
 
17.08.
2018 r.
01.08.
2018 r.
 
31.08.
2018 r.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2018, ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, odsłon: 501


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907152
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości