Zarządzenie Nr 59/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 maja 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji na okoliczność upadku roju pszczół w pasiekach Pana Kamila Kaźmierskiego
 
Na podstawie art. 6 i art. 7, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję w składzie:
 
  1. Karolina Rybarkiewicz – przedstawiciel Urzędu Gminy Ostróda,
 
  1. Agata Dublaszewska – Lekarz Weterynarii,
 
  1. Janusz Malinowski – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 
  1. Kamil Kądzielawa– Koło Pszczelarskie w Olsztynku.
 
§ 2. Wyznacza się osobę do sporządzenia dokumentacji z prac komisji: Karolinę Rybarkiewicz.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.05.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 17.05.2017, ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, odsłon: 623


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215615
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości