Zarządzenie Nr 59/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2014 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
     Na podstawie art. 182 § 1, 2 i 8 oraz art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W zarządzeniu Nr 45/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014., w § 1. zmienia się skład OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach w ten sposób, że w poz. 4 w miejsce Magdaleny Banasiuk powołuje się Urszulę Mikołajczyk. Skład OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach po zmianie przedstawia się następująco:
 
 
OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Justyna Grażyna Jakubowska
2.
Wioletta Izabela Filipek
3.
Bożena Łukasik
4.
Urszula Mikołajczyk
5.
Paweł Trędowicz
6.
Krystyna Gracka
7.
Krzysztof Ruczyński
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.05.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.05.2014, ostatnia aktualizacja: 23.05.2014, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622674
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości