Zarządzenie Nr 59/13

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22maja 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta Referatu Gospodarki Komunalnej

Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 2. W skład komisji wchodzą:

1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący

2. Krzysztof Ruczyński - Z-ca Przewodniczącego

3. Beata Czerkas - Członek

4. Elżbieta Kulesza- Sekretarz

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 22.05.2013r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2013, ostatnia aktualizacja: 22.05.2013, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057675
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości