Zarządzenie Nr 59/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2008r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą ,,Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo"

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie ,,Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo", powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Zbigniew Tomczyk;

 

      5. Członek - Marek Wydrzyński

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.08.2008, odsłon: 947


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563828
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości