Zarządzenie Nr 58/d/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 lipca 2003r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Mariusza Walczaka - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Szyldaku, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną

2. W skład komisji wchodzą:

1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący;

2) Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku;

3) Irena Rubczewska – Ekspert;

4) Elżbieta Zalewska – Ekspert;

5) Regina Okoń – Ekspert;

6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Zawodowego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 821


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100349
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości