Zarządzenie Nr 58/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615) w zw. z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Annę Zgrzebską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 
2)  zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 86


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788489
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości