Zarządzenie Nr 58/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 maja 2013 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda, nieruchomości oznaczone jako działka ew. nr 76/30 oraz działka ew. nr 76/15, położone w obrębie Lipowiec, miejscowości Lichtajny.

 

       § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 22.05.2013r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2013, ostatnia aktualizacja: 22.05.2013, odsłon: 1 014


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526919
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości