Zarządzenie Nr 57/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

                Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

   § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

   1. Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

  

   2. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

  

   3. Tomasz Kosecki - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

 

   § 2. Komisja przeprowadzi:

 

   1.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

   a/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Kajkowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 261/1 o pow. 1,0583 ha;

 

   b/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 284/8 o pow. 0,2900 ha.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.05.2010, ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, odsłon: 816


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214690
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości