Zarządzenie Nr 57/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2006r.

 

      Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002r. poz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006r. Suma aktywów wynosi 19.458,73 zł., a pasywów 19.458,73 zł.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.08.2007, ostatnia aktualizacja: 09.08.2007, odsłon: 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563455
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości