Zarządzenie Nr 56/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Annę Zgrzebską - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 114/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12.10.2006 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
2) zarządzenie Nr 122/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 października 2013 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 85


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788463
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości