Zarządzenie Nr 56/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

                Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ zarządzam co następuje:

 

   § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

  

   1.Artur Lewartowski- przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda

 

   2.Teresa Ołowska- członek komisji, Kierownik Ref. Finansowego Urzędu Gminy Ostróda

  

   3.Łucja Fafińska- członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

  

   4.Ewelina Pisarkiewicz- członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

 

   § 2. Komisja przeprowadzi:

 

   1.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  

   a/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/11 o pow. 56,9452 ha, nr 12/9 o pow. 3,6129 ha, nr 84/4 o pow. 23,6369 ha;

  

   b/ nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/6 o pow. 1,2408 ha, nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.05.2010, ostatnia aktualizacja: 18.05.2010, odsłon: 710


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238673
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości