Zarządzenie Nr 56/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 sierpnia 2008r.

 

w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów.

 

      Na podstawie § 3, ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Wyznaczam termin składania wniosków w terminie do dnia 22 września 2008r. do dyrektora placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.08.2008, odsłon: 992


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563558
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości