Zarządzenie Nr 55/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 maja 2014 r.
 
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.05.2014r.
Osoba przekazująca: Katarzyna Borowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2014, ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569287
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości