Zarządzenie Nr 55/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 maja 2010r.

 

zmieniające ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) - zarządza się co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 104a/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 października 2009r, zmieniającym zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 czerwca 2009r w sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 pkt. 7, otrzymuje brzmienie:

 

7. Do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe nr 6 pod nazwą „Zakup samochodu poż. OSP Ornowo-UE”, wydziela się odrębny zbiór dowodów księgowych.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2010, ostatnia aktualizacja: 14.05.2010, odsłon: 777


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235864
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości