Zarządzenie Nr 55/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 czerwca 2007 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam, co następuje:

 

    § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

   2. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

   3. Monika Kobiałka - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonej numerem:

- Nr 99/2 - położona w obrębie Grabin i miejscowości Grabinek.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2007, ostatnia aktualizacja: 26.06.2007, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526763
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości