Zarządzenie Nr 55/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05-08-2005 roku

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej I etap wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Lubajny” - zakres prac do wykonania do 30 lipca 2005 r.

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18 /2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. Ostróda, ul. Nadrzeczna 5, ustalam na dzień 09-08-2005 roku odbiór zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej I etap wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Lubajny”.

 

      § 2. Do odbioru końcowego w/w inwestycji powołuję komisję w składzie:

 

      Gustaw Marek Brzezin - przewodniczący

 

      Ze strony Inwestora:

 

   1. Jan Brzozowski - członek

 

   2. Roman Szewczyk - członek

 

      Ze strony Wykonanwcy:

 

   1. Zygmunt Cichocki - członek

 

   2. Zdzisław Ratke - członek

 

      Ze strony Użytkownika:

 

   1. Krystyna Ostrowska - członek

 

   2. Jan Ignaczewski - członek

 

      § 3. Miejsce spotkania komisji oraz osób uczestniczących w odbiorze obiektu - gabinet Wójta Gminy Ostróda godz. 1400

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 09.08.2005, ostatnia aktualizacja: 09.08.2005, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238831
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości