Zarządzenie Nr 55/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie § 3 ust. l i 2 Uchwały Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. Nr XXXIV/2847/01 w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną /budynkiem byłej hydroforni/, położoną w obrębie Górka w miejscowości Worliny, oznaczoną jako działka Nr 5/40 opow. 0,1024 ha. Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydzierżawienie nieruchomości następuje w celu użytkowania rolniczego.

 

      § 2. Nieruchomość wydzierżawią się na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 986


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070295
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości