Zarządzenie Nr 54/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2012 r.

 

W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ostróda podczas nieobecności Sekretarza Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Wyznacza się Skarbnika Gminy - Panią Marię Andrychowską do wykonywania, podczas nieobecności Sekretarza Gminy, czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.05.2012, ostatnia aktualizacja: 16.05.2012, odsłon: 826


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526690
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości