Zarządzenie Nr 54/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 maja 2010r.

w sprawie powołania z urzędu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych

 

   Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

   § 1. Wskazuje się do składu obwodowych komisji wyborczych osoby spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

   1/ OKW Nr 1 w Brzydowie - Artur Lewartowski,

 

   2/ OKW Nr 2 w Durągu - Grażyna Lipińska,

 

   3/ OKW Nr 3 w Tyrowie - Grażyna Pydyn,

 

   4/ OKW Nr 4 w Kajkowie - Magdalena Wajdyk,

 

   5/ OKW Nr 5 w Idzbarku - Beata Czerkas,

 

   6/ OKW Nr 6 w Zwierzewie - Waldemar Cieśluk,

 

   7/ OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach - Krzysztof Ruczyński,

 

   8/ OKW Nr 8 w Szyldaku - Marta Romanowska,

 

   9/ OKW Nr 9 w Samborowie - Grażyna Car,

 

   10/ OKW Nr 10 w Turznicy - Władysław Jankiewicz,

 

   11/ OKW Nr 11 w Reszki - Tomasz Kosecki,

 

   12/ OKW Nr 12 w Lipowie - Anna Pasiecznik,

 

   13/ OKW Nr 13 w Pietrzwałdzie - Teresa Ziniewicz,

 

   14/ OKW Nr 14 w Wygodzie - Zbigniew Tomczyk,

 

   15/ OKW Nr 15 w Wałdowie - Teresa Ołowska.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 10.05.2010, ostatnia aktualizacja: 10.05.2010, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238787
odsłon strony

Aktualnie mamy
62 gości