Zarządzenie Nr 54 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 czerwca 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie“.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Pęziński;

 

      3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Zbigniew Tomczyk

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2007, ostatnia aktualizacja: 11.06.2007, odsłon: 721


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219240
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości