Zarządzenie Nr 53/05

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 05 sierpnia 2005r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 581/11 o pow. 0,0310 ha w obrębie i miejscowości Samborowo - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 02 sierpnia 2005r. Rep.”A” Nr 4110/2005r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Iławie ul. Smolki 2 - Notariusz Katarzyna Skrzeczkowska. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Łucji Urszuli Rudnickiej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 09.08.2005, ostatnia aktualizacja: 09.08.2005, odsłon: 877


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238406
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości