Zarządzenie Nr 53/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2004 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 / zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 27 maja 2004 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego

 

      3. Danuta Kucharczuk - członek

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 17.06.2004, ostatnia aktualizacja: 17.06.2004, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527041
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości