Zarządzenie Nr 53 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

 

      Na podstawie, art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

   § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 3/26 o pow. 960 m2, położonej w obrębie i miejscowości Międzylesie, gm. Ostróda na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 5 czerwca 2007r. Rep. “A” Nr 2291/07 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 lok. 2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż. Leszka i Ewy Boruckich.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.06.2007, ostatnia aktualizacja: 19.06.2007, odsłon: 845


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563647
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości