ZARZĄDZENIE Nr 52/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2014 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

   § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości położone w obrębie Smykówko, oznaczone jako działki ew. nr 43 o pow. 0,0800 ha, nr 67 o pow. 0,1814 ha, nr 85 o pow. 0,1239 ha, nr 115 o pow. 0,0641 ha, nr 148 o pow. 0,0782 ha, nr 262/1 o pow. 0,0009 ha, nr 262/2 o pow. 0,0452 ha, nr 103/2 o pow. 0,0562 ha, nr 103/4 o pow. 0,0448 ha, nr 103/9 o pow. 0,0345 ha, nr 139 o pow. 0,0208 ha, nr 218 o pow. 0,1692 ha oraz udział 1/6 części w działce nr 265 o pow. 0,0759 ha.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.05.2014, ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, odsłon: 944


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569224
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości