Zarządzenie Nr 52/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1, uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć  na rzecz Gminy Ostróda w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych ,Oddział Terenowy w Olszynie  ,następujące  nieruchomości :

  położone w  obrębie  Mała Ruś miejscowości  Warlity  Wielkie

  w  budynku nr 4

 - lokal mieszkalny nr 18, o pow.  28,7 m2 wraz z  pomieszczeniami przynależnymi,

 oraz  udziałem w częściach wspólnych budynku i  gruncie  działki  nr 113/9 o pow. 1244m2 ,

 wynoszącym  34376/766000 części , 

 - działkę  nr 113/30 o pow. 13m2  

 oraz  udział 1/20 części w działce nr  113/12

  - lokal mieszkalny nr  10, o pow.  54,9 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi

 oraz  udziałem  w częściach wspólnych  budynku  i  gruncie działki nr 113/9 o pow.  1244m2 ,

 wynoszącym  71538/766000 części ,

  - działkę  nr  113/40 o pow. 12m2 ,

 oraz udział 1/20 części w działce nr 113/12

 - działkę nr 90/28 o pow. 300m2 ,

 w budynku nr 1

  - lokal mieszkalny nr  1, o pow. 44 m2  wraz z  pomieszczeniem  przynależnym,

 oraz udziałem  w częściach wspólnych  budynku i  gruncie  działki  nr  90/12 o pow.  1030 m2

 wynoszącym  53/100  części,

  - udział wynoszący 227/1000 części w  działce nr 90/7 o pow. 556m2

  - udział ½ w działce  nr 90/13 o pow. 1000 m 2  

  położone  w obrębie i miejscowości  Reszki

  w budynku nr 20  

  -  lokal mieszkalny  nr 1 o pow.  41,8 m2  ,wraz  pomieszczeniem przynależnym

 oraz  udziałem  w częściach wspólnych  budynku i  gruncie  działki  nr 134 o pow. 4900 m2 ,

  wynoszącym  33/100 części , 

  położone  w obrębie i miejscowości Morliny  

 w budynku nr 10

 - lokal mieszkalny nr 12 , o pow. 17,70 m2 wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi,

  oraz  udziałem w częściach wspólnych  budynku i gruncie działki  nr 4/18 o pow. 1263 m2

 wynoszącym  2/100  części ,

 - udział  84/1000  części  w działce  nr 4/14 o pow. 1053 m2  

  w budynku  nr 4

 - lokal mieszkalny nr 3, o pow. 49,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 oraz  udziałem w częściach  wspólnych  budynku  i gruncie działki nr 4/24 o pow. 737 m2  

  wynoszącym  3355/10000 części,

 - udział 165/1000 części  w działce nr 4/22 o pow. 982 2

  położone w obrębie  i miejscowości  Turznica

 - nieruchomość  zabudowaną , działkę nr  298/14  o pow. 71 m2

 -  nieruchomość  zabudowaną działkę nr  298/20  o pow.  16 m2

 - udział wynoszący 143/1000  części w działce nr  298/30 o pow. 5511 m2 

  -  nieruchomość  zabudowaną , działkę nr 298/29 o pow. 49 m2

  -  nieruchomość  zabudowaną działkę  nr 298/22  o pow.  14 m2

  -  udział wynoszący 103 /1000 części  w działce nr 298 /30 o pow. 5511 m2

 położone  w obrębie  Mała Ruś miejscowości  Wałdowo

 w budynku nr 8a

  - lokal mieszkalny nr 2 o pow. 46,43 m2  wraz  pomieszczeniem przynależnym,

 oraz  udziałem  w częściach wspólnych budynku  i  gruncie  działki nr 141/55 o pow.  2067 m2  ,

 wynoszącym  44/100 części.

 

      § 2. Traci moc zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 22.05.2013r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2013, ostatnia aktualizacja: 22.05.2013, odsłon: 1 003


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474733
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości