Zarządzenie Nr 5/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 stycznia 2012r.

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju, oraz do jazd lokalnych.

 

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami) oraz na podstawie § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam następujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju, oraz do jazd lokalnych:

 

1/ 0,3500 - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3

 

2/ 0,5600 - dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

 

3/ 0,1600 -dla motocykla.

 

4/0,0900 -dla motoroweru.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 118/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju.

 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych i podróży służbowych na obszarze gminy Ostróda.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01 lutego 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.01.2012, ostatnia aktualizacja: 26.01.2012, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569009
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości