Zarządzenie Nr 51/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,, Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,, Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Ewa Malinowska;
  2) Członek – Magdalena Muraszko;
  3) Członek – Joanna Burcon;
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.04.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.04.2018, ostatnia aktualizacja: 18.04.2018, odsłon: 309


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11936341
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości