Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Radca prawny
 
Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Radca prawny
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Teresa Ołowska, Skarbnik Gminy - Przewodnicząca Komisji
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr - Sekretarz Komisji
3) Beata Czerkas,  Kierownik Ref. OSO - Członek Komisji
4) Artur Lewartowski, Kierownik Ref. RGP - Członek Komisji
 
§ 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.04.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2017, ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, odsłon: 618


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214276
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości