Zarządzenie Nr 51/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 kwietnia 2010r

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu

gminy Ostróda za I kwartał 2010r

 

 

                 Na podstawie art. 37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych

 /Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy Ostróda za I kwartał 2010 roku, zgodnie z załącznikiem no niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej z Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

        Wójt Gminy Ostróda

        Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 28.04.2010, ostatnia aktualizacja: 28.04.2010, odsłon: 858


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097487
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości