Zarządzenie Nr 51/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 czerwca 2007 r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Lipowie i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

      Na podstawie art. 36 a ust . 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

   3 przedstawicieli:

 

   a/ organu prowadzącego:

Andrzej Pęziński

Janina Grażyna Roman

Lila Brzózka

 

   b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Regina Okoń

Irena Anna Rubczewska

Jerzy Święszkowski

 

   2 przedstawicieli

 

   c/ Rady Pedagogicznej

Anna Kacprzak

Wiesław Stefański

 

   d/ Rodziców

Krystyna Woźniczak

Barbara Sokołowska

 

   1 przedstawiciel

 

   e/ Związku Nauczycielstwa polskiego

Zygmunt Fleszar

 

      § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2007, ostatnia aktualizacja: 15.06.2007, odsłon: 981


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238650
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości