Zarządzenie Nr 51/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 sierpnia 2005r

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust..1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Marek Wydrzyński - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych:

 

   - obręb Kątno działki: Nr 134/2, Nr 134/3, Nr 134/5, Nr 134/6;

 

   - obręb Tyrowo działka Nr 331/2;

 

   - obręb Pietrzwałd działka Nr 215/2.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 09.08.2005, ostatnia aktualizacja: 09.08.2005, odsłon: 752


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214672
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości