Zarządzenie Nr 5/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2008 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

§ 1. Ustalam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2008 r.

 

- dzień 2 maja 2008 r. w zamian za 3 maja 2008 r.

 

- dzień 23 maja 2008 r. do odpracowania 17 maja 2008 r.

 

- dzień 10 listopada 2008 r. w zamian za 1 listopada 2008 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.01.2008, ostatnia aktualizacja: 24.08.2009, odsłon: 1 143


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526849
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości