Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Teresa Ołowska, Skarbnik Gminy –Przewodnicząca Komisji;
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji
3) Beata Czerkas-Członek Komisji;
4) Artur Lewartowski –Członek Komisji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.04.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2017, ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215932
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości