Zarządzenie Nr 50/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki ew.:
- Nr 52/31 o pow. 0,0041 ha, położoną w obrębie Kajkowo;
- Nr 68/12 o pow. 0,0029 ha, położoną w obrębie Kajkowo.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 13.05.2013r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2013, ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, odsłon: 965


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057640
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości