Zarządzenie Nr 50/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę niezabudowaną Nr 22/2 o powierzchni 0,1095 ha, położoną w obrębie i miejscowości Lubajny, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 27.04.2010, ostatnia aktualizacja: 28.04.2010, odsłon: 732


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238861
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości