Zarządzenie Nr 5/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 stycznia 2005 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn.Dz.U z 2004r.Nr 261,poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62,

poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie i miejscowości Kątno, stanowiące własność gm. Ostróda:

 

   - działka Nr 134/2 o pow. 0,1997 ha,

 

   - działka Nr 134/3 o pow. 0,2436 ha,

 

   - działka Nr 134/5 o pow.0,1880 ha,

 

   - działka Nr 134/6 o pow.0,1906 ha.

 

      2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-usługową.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 737


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238634
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości